درخواست تامین مالی یا مشارکت در ساخت (پروژه عمرانی و انبوه سازی)

سرمایه سازان با تمرکز بر تامین‌ سرمایه جمعی از سال 1400 شروع به فعالیت کرده و با تامین مالی پروژه ها، در زمینه‌های مختلف به ارزش 4 هزار میلیارد تومان را به انجام رسانده‌است. این پلتفرم به عنوان یک سکوی تامین مالی جمعی، توسط بخش تعاون بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ها فعالیت می‌نماید.

شروط الزامی جهت بررسی درخواست تامین مالی  عبارت‌اند از 

  1.  ارائه کلیه مستندات پروژه. (قابل استعلام)
  2. ارائه کلیه جواز های اخذ شده.
  3. طرح توجیهی.
  4. مشخصات کامل شرکت همراه با آخرین تغییرات روزنامه رسمی.

اطلاعات پروژه پیشنهادی

نوع کاربری پروژه

نوع و میزان مالکیت

محل و موقعیت پروژه

وضعیت ملک

وضعیت خاص

نوع قرارداد با مالک

وضعیت سند

وضعیت دستور نقشه

وضعیت پروانه ساخت

درصد پیشرفت پروژه

با سلام و آرزوی سلامتی

مشتری گرامی، با تکمیل فرم اطلاعات پروژه پیشنهادی زیر، سرمایه سازان را در شناسایی نیازمندی ها جهت ارائه خدمات متناسب با نیازهای خود،  یاری کنید.

عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۰
عملکرد شرکت در سال مالی 1399
کلیه مستندات را در قالب یک فایل فشرده با فرمت rar یا zip بارگذاری نمایید. اعتبارسنجی متقاضی بر مبنای مستندات پیوست انجام خواهد شد. ارسال صورت های مالی شامل انواع صورت های مالی شرکت برای صحت سنجی ضروری است. ارسال لیست بیمه، مدارک شناسایی شرکت و گزارشات مرتبط در فرآیند اعتبارسنجی موثر خواهد بود. سرمایه سازان محرمانگی را در مورد مدارک پیوست (صورت های مالی، لیست بیمه، دفتر دوم و ...) به طور کامل رعایت می‌کند.